Skip to main content

Komplekse regler

Office24profil jobber for at du skal være trygg på at de produktene du kjøper er trygge. Reklame og profileringsartikler dekker ett bredt utvalg av produkter til mange forskjellige bruk og til mange målgrupper. Disse produktene omfattes av en eller flere lovverk, de fleste av disse er EU-regler men også nasjonal lovgivning.

Vi forplikter oss til å kjenne til lovgivning innen:

 • Tekstiler og bekledning
 • Matvarer
 • Matkontaktprodukter
 • Leketøy
 • Elektriske produkter og elektronikk
 • Personlig verneutstyr
 • Kjemiske stoffer og produkter
 • Kosmetikk
 • Medisinsk utstyr
 • Hånddesinfeksjon
 • Emballasje
 • EU´s tømmerforordning for alle produkter laget a tre eller trefibre (også papir)

Når Office24profil selger et produkt til våre kunder skal vi vurdere hvilken lovgivning som er relevant for produktet, innhente nødvendig dokumentasjon, testrapporter og sikkerhetsanvisninger, og verifisere dette via vår tredjepart EcoHouse. Dette arbeidet kan være omfattende, og vi opplever at det er viktig å følge med på våre leverandører som ofte er veldig flinke, men som dessverre ikke alltid har all dokumentasjon på plass.

Vårt arbeid med produkt compliance trygger våre kunder. De skal ikke opplever at ett produkt med navn og logo blir tilbakekalt på grunn av giftige stoffer eller brannrisiko.

Det handler om å sikre at:

 • produkter er uten farlige og forbudte kjemikalier
 • produkter ikke er farlige eller skadelige – for eksempel produkter til barn
 • produkter har den effekten som er lovet – for eksempel reflekser som faktisk reflekterer og hånddesinfeksjon som faktisk renser.

Ingen kunder ønsker å ha sitt navn på produkter som er farlige eller ikke virker.

Office24profil er akkreditert ISO 9001 og ISO 14001 sertifisering. Vi forplikter oss til å kjenner til, holde oss oppdatert med og overholde relevant lovgivning. Vi som selskap må kunne dokumentere dette siden sertifikatet er utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Dermed har du som kunde en mye bedre forsikring om at produktene som er kjøpt er lovlige. Dette er en enorm fordel spesielt når det er kundens navn og logo er på produktet.

Ta kontakt hvis du har spørsmål om hvordan vi jobber med dette:

Lise Strand
lst@office24.no
Tel. 454 06 894