Skip to main content

Industri og næringsmiddelproduksjon

Gjennom tett samarbeid med dyktige partnere hjelper Office24 deg med å håndtere utfordringer innen næringsmiddelindustrien spesielt og industrien generelt. Dette omfatter alt fra kvalitetsprodukter til råd og veiledning.

Når vi leverer til næringsmiddelindustrien vet vi for eksempel hvor viktig det er at produktene har rett kvalitet, og at samsvarserklæringer viser at matkontaktmaterialet oppfyller de krav som gjelder for kontakt med den aktuelle matvaren.

Compliance management

Produsenter og distributører av materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, berøres av en rekke ulike lover og regler. Office24 har ett tett samarbeid med Eco House for å sikre at vi alltid er oppdatert på gjeldende forskrifter og matkontaktregelverket i Europa.

Dette skal være en trygghet for våre kunder. Produkter levert fra Office24 skal være av høy kvalitet og ikke avgi bestanddeler til næringsmidler.

Hygiene og produktivitet

Rengjørings- og hygieneprosesser må følge en streng standard, men samtidig være så effektive som mulig for å opprettholde produktiviteten. De rette produktene er nødvendige for å motivere ansatte i produksjonen til å følge protokoller for mattrygghet og hygiene.

Velfylte hygienedispensere og enkel tilgang på rengjøringsartikler er svært viktig, og bidrar til å øke produktivitet og effektivitet. God hygiene og mattrygghet er viktig overalt, fra garderober og toalettrom til kantine og produksjonsområder.

Det er dessuten enklere å oppdage feil på en ren maskin. Bruk av riktige rengjøringsprodukter på riktig sted kan utgjøre en stor forskjell. Riktig plassering av verktøy eller maskiner kan ha en betydelig innvirkning når det gjelder å optimere produktivitet og redusere avfall – det samme gjelder for rengjøring og vedlikehold.

Hansker og engangsbekledning

Riktig valg av hansker og håndbeskyttelse reduserer risiko for skader og øker produktiviteten. Office24 er strategisk partner med Granberg AS, landets største leverandør av arbeidshansker, engangshansker, vernedresser og engangsbekledning til industrien.

Granberg er lidenskapelig opptatt av hansker, og finner den best mulige håndbeskyttelsen til arbeidet som skal utføres. I over 50 år har Granberg levert trygghet og arbeidsglede til næringsliv og industri.

Det finnes en hanske til hver oppgave, enten det handler om våte utendørsmiljøer i norsk sjønæring eller monteringshansker til innendørs bruk. Det er avgjørende at hanskene bidrar til å holde hendene både varme og tørre.

Prosjektleder Industri – Dardan Bega

Tlf: 94 26 13 96
db@office24.no