Evolve sikker print

Evolve benytter Kyocera skrivere med MyQ sikker print/scan fra Office24 AS.

Løsningen sikrer at det kun er bruker som får tilgang til sine utskrifter. Det blir ikke liggende utskrift på printer som uvedkommende får tilgang til. Systemet ivaretar også GDPR. Utskriften ligger lagret på en sikret skyserver inntil bruker tilkjennegir seg med kode eller kort/brikke.

Systemet fungerer sømløst mellom alle Evolve avdelingene, dvs har du installert deg en gang vil dette fungere på alle avdelinger.

Ved innflytting hos Evolve vil du få tilsendt din personlige kode til MyQ /printeren. Denne epost kommer fra printer@evolve.no.
Kort/brikke kan registreres når du har logget på maskinen med kode. Det registrert kort/brikke kan benyttes på alle avdelingene.

Benytt installasjon for hhv PC og Mac på din maskin.

Merk at systemet kun fungerer når du er på Evolves sikre nettverk, ikke på gjestenett.

Installasjon PCInstallasjon MAC