Skip to main content

Profilerings- og gaveartikler samles i Strømmes24 AS

Office24 AS gjennomførte i løpet av 2022 og 2023 oppkjøp av følgende selskaper: Briskeby Media AS, Profil Huset AS, Strømmes AS og NTC Gave og Profilering AS. Fra og med 1. januar 2024 har disse selskapene blitt fusjonert til én enhet under navnet Strømmes24 AS. Dette markerer et betydningsfullt skritt i retning av å styrke vår posisjon i markedet.

Office24 AS vil fortsette å operere som et selvstendig selskap i en periode framover. Imidlertid vil avdelingen knyttet til profilerings- og gaveartikler bli overført til Strømmes24 AS allerede nå. Vi jobber for tiden med en ny nettside for det nye selskapet, som forventes å bli lansert i løpet av de kommende månedene. Inntil den nye nettsiden er tilgjengelig, vil den eksisterende nettsiden fungere som normalt.

Hvorfor fusjonerer vi?

Vi tror at ved å forene våre ressurser og ekspertise, vil vi kunne tilby dere et bredere og bedre sortiment av produkter og tjenester. Denne fusjonen vil gjøre oss i stand til å møte deres behov på en enda mer effektiv måte og levere flere relevante løsninger. Vi håper dere vil oppleve en positiv forskjell med det utvidede utvalget av produkter og tjenester som nå blir tilgjengelig.

Det samme engasjerte teamet

Selv om navnet endres, ønsker vi å forsikre dere om at menneskene vil være de samme dere kjenner og stoler på. Vår dedikasjon til kvalitet og kundeservice forblir uendret.

Lokale kontorer forblir

Vi vil fortsette å ha lokale kontorer for å sikre at vi forstår og imøtekommer de unike behovene.

Ambisjon om å bli best

Vi har store ambisjoner om å bli den beste aktøren innenfor våre områder i Norge. Denne fusjonen gir oss muligheten til å oppnå dette målet gjennom økt kapasitet og kompetanse.

Videreføring av eksisterende avtaler

Alle eksisterende avtaler og forpliktelser vil bli ivaretatt som tidligere. Vi jobber hardt for å sikre en sømløs overgang for dere.

Ny drakt, samme hjerte

Som en del av denne spennende reisen vil vi også introdusere en ny visuell identitet for Strømmes24. Selv om vi får en ny drakt, vil kvaliteten og påliteligheten som du kjenner oss for, forbli uforandret. Ny nettside er under utarbeidelse, og vil lanseres i løpet av et par måneder.

 

Vi ønsker å takke dere for samarbeidet så lang, og vi ser frem til å vokse og utvikle oss sammen med dere.

For mer informasjon, kontakt:

Rune Syvertsen

901 39 339
rs@office24.no

Karl Johan Bjerge

918 53 610
karl.johan@strommes.no